cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013
Teitlau Newydd ClicSoft
Ymlaen â'r Wyddoniaeth  Casgliad o 7 teitl yn cwmpasu'r rhan   fwyaf o ofynion y Cwricwlwm   Cenedlaethol ar gyfer CA2 ac yn g  weithredu ar TEXTEASE yw   Ymlaen â'r Wyddoniaeth.   Cliciwch yma am ragor o wybodaeth   ac i weld y cyflwyniadau fideo. 
gyda Phecyn Meithrinfa ClicSoft  Sgriniau lliwgar a deniadol i ehangu geirfa, hybu sgiliau cyfathrebu ac annog  trafodaeth. Yn addas ar gyfer mamiaith, ail iaith, prif lif ac anghenion arbennig.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.   
Dewch i siarad a   gwrando
Casgliad  dwyiethog 3 teitl + Wynebau 
cartref